X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

کانون بازنشستگان برق تبریز

اهداف کانون


اهداف کانون صنفی بازنشستگان برق تبریز


این اهداف وفق ماده 4 از فصل اول اساسنامه کانون صنفی بازنشستگان صنعت آب و برق کشور تحت عنوان " کلیات و اهداف " به شرح زیر می باشد :


1-  تلاش در جهت حفظ و افزایش منزلت اجتماعی بازنشستگان عضو کانون


2-  صیانت از حقوق مادی و معنوی کلیه اعضاء و دفاع از حقوق مشروع آنان و سعی در بهبود معیشت و رفاه خانواده و بازماندگان اعضاء .


3-  فراهم آوردن زمینه لازم برای بهره وری از دانش ، تجربیات و تخصص ارزشمند بازنشستگان.


4-  تلاش در جهت ارتقاء سطح بهداشت و درمان اعضاء و خانواده و بازماندگان اعضاء.


5-  فراهم آوردن امکانات و تسهیلات استفاده از فضاهای فرهنگی و رفاهی مناسب برای تامین اوقات فراغت اعضاء و افراد خانواده آنها و بازماندگان اعضاء از قبیل اردوها و سفرهای سیاحتی و زیارتی